Saturday, January 17, 2015

Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar - Anuradha Paudwal


Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar
Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar
Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar
Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar

Om Jai Omkar Margatha
Jai Mamleshwar Sukhdata
Bhakti Tihaahari Karke
Prani Bin Mange Sab Paa Jata

Jai Jai Omkareshwar Jai Jai Jai Mamleshwar
Jai Jai Omkareshwar Jai Jai Jai Mamleshwar

Om Jai Omkar Margatha
Jai Mamleshwar Sukhdata
Bhakti Tihaahari Karke
Prani Bin Mange Sab Paa Jata

Jai Jai Omkareshwar Jai Jai Jai Mamleshwar
Jai Jai Omkareshwar Jai Jai Jai Mamleshwar

Mahima Teri Sunkar Aaye
Hum Sharnagat Sheesh Jhukaye
Bel Dhatura Bhang Chadaye
Rang Mein Tere Hum Rang Jaye

Mahima Teri Sunkar Aaye
Hum Sharnagat Sheesh Jhukaye
Bel Dhatura Bhang Chadaye
Rang Mein Tere Hum Rang Jaye

Khali Jholi Bhar De Shamboo
Aughad Dani Tu Kehlata
Bhakti Tihaahari Karke
Prani Bin Mange Sab Paa Jata

Jai Jai Omkareshwar Jai Jai Jai Mamleshwar
Jai Jai Omkareshwar Jai Jai Jai Mamleshwar

No comments:

Post a Comment