Saturday, April 24, 2010

Aarti or Prayer of God Shiva


OM JAI SHIVA OMKAARAA, PRABHU JAI SHIVA OMKAARAA
BRAHMAA VISHNU SADAASHIVAA, ARDDHAANGII DHAARAA
OM HARA HARA MAHAADEVAA...
*
EKAANANA CHATURAANANA PANCHANANA RAAJE
HANSAANANA, GARURAASANA VRISHVAAHANA SAAJE
OM HARA HARA MAHAADEVA...
*
DO BHUJA, CHAARU CHATURBHUJA DASHABHUJA ATI SOHE
TIINON RUUPA NIRAKHATE TRIBHUVANA JANA MOHE
OM HARA HARA MAHAADEVA...
*
AKSAMAALA VANAMAALA MUNDAMAALA DHAARII
CHANDANA MRIGAMADA SOHAI BHAALE SHASHIDHAARII
OM HARA HARA MAHAADEVA...
*
SHVETAAMBARA PIITAAMBARA BAAGHAMBARA ANGE
BRAHMAADIKA SANAKAADIKA PRETAADIKA SANGE
OM HARA HARA MAHAADEVA...
*
KARA MADHYE KAMANDALU AU TRISHUULA DHAARII
SUKHAKAARII DUKHAHAARII JAGAPAALANAKAARII
OM HARA HARA MAHAADEVA...
*
BRAHMAA VISHNU SADAASHIVA JAANATA AVIVEKAA
PRANAVAAKSARA MEIN SHOBHITA YE TINONH EKAA
OM HARA HARA MAHAADEVA...
*
TRIGUNA SVAAMI KII JO KOII NARA GAVE
KAHATA SHIVAANANDA SVAAMII MANA VAAMCHITA PHALA PAAVE

No comments:

Post a Comment